Chwytaki do pracy w portach

Chwytaki do pracy w portach – w portach zarówno morskich jak i śródlądowych najważniejszymi czynnikami są krótkie czasy przeładunku i przestojów związanych z konserwacją. Czynniki te zależą od trwałości urządzeń, ich wytrzymałości i rozwiązań konstrukcyjnych eliminujących obsługę.

Rozwiązania zastosowanie przez Kroegera spełniają wszystkie te wymogi pozwalając na ciągłą pracę chwytaków i dostosowanie ich konstrukcji nawet do specyficznych wymagań.

W zależności od urządzeń przeładunkowych chwytaki te mogą być hydrauliczne, elektro-hydrauliczne lub mechaniczne (linowe) i przeznaczone są do wszystkich typów ładunków masowych i statków o każdej wielkości.