Kratowe żurawie gąsienicowe

MANITOWOC jest liderem w produkcji kratowych żurawi gąsienicowych.
Żurawie te stanowią cenną podstawę każdego zaplacza budowlano-konstrukcyjnego.

Gąsienicowe podwozie żurawi zapewnia stabilne sprzężenie z gruntem całej masy żurawia, wywierając tymsamym niewielki nacisk na podłoże.

Więcej informacji na temat żurawi gąsienicowych dostępne w prezentacji (format PDF).

Broszura informacyjna dotycząca pełnej linii żurawi.