Żurawie do przeładunku materiałów sypkich / Seria 700

Żurawie do przeładunku materiałów sypkich / Seria 700

Typ Zasięg
maksymalny
Udźwig
praca z chwytakiem
Udźwig
praca z hakiem

plik
PDF

4208 20,8 m 5,5 t 6,5 t
4248 24,8 m 5,5 t 6,5 t  
4264 26,4 m 5,5 t 6,5 t  
6317 31,7 m 7,5 t 9,0 t  
4290 NEW 29,0 m 5,5 t 6,0 t  
4317 NEW 31,8 m 5,3 t 6,0 t  
4198 19,8 m 5,5 t 6,5 t